Uniunea Plaiurilor Străbune (UPS)

Nivelul de civilizație a oricăror forme de existență inteligente nu depinde de nivelul cunoașterii și nici de tehnologii, ci numai de bunul simț divin care jalonează reperele sănătății morale, care poate să aprindă soarele interior al conștiinței fiecăruia.

Printre cei mai buni ambasadori ai unei comunități sunt tradițiile frământate cu înțelepciunea obiceiurilor născute din experiența valurilor de generații ale entităților.
În spiritul bunului simț divin pentru jalonarea sănătății morale a entităților este decisivă înțelepciunea în promovarea sărbătorilor tradiționale, cu scop de punți care unesc spiritual entitățile și civilizațiile.

Religia este principalul catalizator în formarea civilizațiilor, a popoarelor și a națiunilor umane cunoscute. În funcție de sănătatea lor morală oamenii pot alege calea, care poate fi a bunului simț cu virtute divină, sau stimulentele pavloviene și corupția din cloaca cu morală jegoasă.

Percepțiile evenimentelor, gesturilor, cuvintelor depind de mintea care le rumegă.
Sănătatea morală este criteriul principal de selecție a personalului, partenerilor și a clienților.