Uniunea Plaiurilor Străbune (UPS)

Se zice că după ce a creat formele de existenţă de pe Terra, DUMNEZEU (în dimensiunea percepută de oameni, unii îi zic CONŞTIINŢA DE SINE a ÎNTREGULUI tuturor formelor de existenţă din universul multidimensional) a constatat că evoluțiile fiecărei specii sunt limitate datorită instinctului; și în înţelepciunea sa a transformat genetic cu 1,2% câteva exemplare de cimpanzeu, astfel încât prin educație auto-denumiții homo sapiens să poată forma Comunități Locale, Naţionale și Internaţionale (CLNI).

 Ferocitatea lăcomiei auto-denumiților homo sapiens (prădătorilor supremi ai Terrei) l-a determinat pe DUMNEZEU să trimită MIELUL (prada supremă a Terrei) pentru mântuirea prin iubire a auto-denumiţilor oameni, astfel încât să poată evolua în structurarea societății civilizate.

DUMNEZEU le-a dăruit celor mai dragi creații ale sale, „pe un picior de plai, pe o gură de rai”, toate resursele necesare care să asigure evoluția în structurarea societăți civilizate, deseori întinate de vremurile tulburate de prădători supremipe care lumea nu putea să-i mai încapă”, care „au venit și-n ţara noastră și-au cerut pământ și apă”. Pentru a mai ajuta încă o dată cele mai dragi creații ale sale DUMNEZEU le-a trezit conştiinţa națională și sub acest impuls liderii moldovenilor și ai vlahilor (muntenilor) au oficiat nașterea României ca stat naţional la 24 ianuarie 1859.

Nivelul de civilizație a oricăror forme de existență inteligente nu depinde de nivelul cunoașterii și nici de tehnologii, ci numai de bunul simț divin care jalonează reperele sănătății morale, care poate să aprindă soarele interior al conștiinței fiecăruia.

Printre cei mai buni ambasadori ai unei comunități sunt tradițiile frământate cu înțelepciunea obiceiurilor născute din experiența valurilor de generații ale entităților.
În spiritul bunului simț divin pentru jalonarea sănătății morale a entităților este decisivă înțelepciunea în promovarea sărbătorilor tradiționale, cu scop de punți care unesc spiritual entitățile și civilizațiile.

Religia este principalul catalizator în formarea civilizațiilor, a popoarelor și a națiunilor umane cunoscute. În funcție de sănătatea lor morală oamenii pot alege calea, care poate fi a bunului simț cu virtute divină, sau stimulentele pavloviene și corupția din cloaca cu morală jegoasă.

Percepțiile evenimentelor, gesturilor, cuvintelor depind de mintea care le rumegă.
Sănătatea morală este criteriul principal de selecție a personalului, partenerilor și a clienților.