Uniunea Plaiurilor Străbune (UPS)

Nivelul de civilizație a oricăror forme de existență inteligente nu depinde de nivelul cunoașterii și nici de tehnologii, ci numai de bunul simț divin care jalonează reperele sănătății morale, care poate să aprindă soarele interior al conștiinței fiecăruia.

Este o certitudine că pentru a exista orice formă de existenţă trebuie să lupte pentru supraviețuire și adesea mă întreb în ce stadiu de evoluție sunt oamenii:

Populație pentru care principala caracteristică este că fiecare individ luptă strict pentru beneficii personale; în universul multidimensional populația cuprinde totalitatea formelor de existenţă amorfe, vegetale, animale dintr-un areal, de exemplu: populația de praf este formată din particulele amorfe foarte mici; în regnul vegetal populația de copaci care interacționează pe o suprafață se numește pădure; populația turmei este formată din animalele, de exemplu homo sapiens care conviețuiesc în grup.

 Popor este gruparea de animale (de exemplu albine), care se coordonează în stup, pentru asigurarea sănătății şi prosperității fiecărui individ.

Națiune totalizând etniile (de exemplu români, maghiari, sârbi, …) de oameni care se coordonează în comunitate, pentru asigurarea sănătății şi prosperității fiecărui individ. Egoismul, infracțiunile, lăcomia, minciuna, trădarea, …, distrug națiunea, producând degenerarea comunității.

Începând cu anul 1990 națiunile au parcurs o etapă degenerativă a comunității, etapă care se pare că va continua!

Asemeni oricărei forme de existenţă şi orice grup de forme de existenţă se naște, trăiește și moare.

Printre cei mai buni ambasadori ai unei comunități sunt tradițiile frământate cu înțelepciunea obiceiurilor născute din experiența valurilor de generații ale entităților.
În spiritul bunului simț divin pentru jalonarea sănătății morale a entităților este decisivă înțelepciunea în promovarea sărbătorilor tradiționale, cu scop de punți care unesc spiritual entitățile și civilizațiile.

Religia este principalul catalizator în formarea civilizațiilor, a popoarelor și a națiunilor umane cunoscute. Evreul ISUS s-a născut pe 25 decembrie, după 7 zile (cifra religiei, zilele săptămânii, …) începe anul nou la 1 ianuarie, la 13 zile de la naștere (de Bobotează) este botezat de Ioan Botezătorul şi  devine MÂNTUITORUL, care îndeamnă oamenii „să se iubească pe sine, şi să-şi iubească aproapele ca pe sine”; iubirea determină iertarea greșelilor (erorilor), a păcatelor (infracțiuni intenționate), generozitatea, armonia care generează fericirea; iubirea generată de MÂNTUITORUL ISUS este şi referința calendaristică a actualei civilizații umane!

Smerenia este primul reper al sănătății intelectuale, medicale şi morale a oricărui individ şi a oricărei civilizații.

În funcție de sănătatea lor morală oamenii pot alege calea, care poate fi a bunului simț cu virtute divină, sau stimulentele pavloviene și corupția din cloaca cu morală jegoasă.

Percepțiile evenimentelor, gesturilor, cuvintelor depind de mintea care le rumegă.
Sănătatea morală este criteriul principal de selecție a personalului, partenerilor și a clienților.