Ne oferim să asigurăm consultanţă inginerească de specialitate persoanelor interesate de crearea și dezvoltarea afacerilor din domeniile inginerești.  Recomandăm ca inițierea dialogului să se realizeze prin e-mail.

DOMENII DE COMPETENȚĂ

*Elaborare Documentații Tehnice pentru obținerea avize și Autorizației de Construire (D.T.A.C.), Autorizației de Demolare (D.T.A.D.), Autorizației de Organizarea Execuției (D.T.O.E.);

* Expertizare, proiectare și verificare construcții și instalații electrice, sanitare, termice, climatizare, ventilație pentru construcții civile, industriale, agricole și construcții speciale;
* Consultanță tehnică în execuție;
* Asistență tehnică pe șantier;

* Consultanță imobiliară;
*Urmărirea comportării în timp;

Suntem implicați și în activități de inovare, inventică și în dezvoltarea teoriilor și a tehnologiilor în domeniile ingineriei și protecției mediului natural.