S.C. DATCU S.R.L., CUI: RO 15738007, J22/1651/2003, Cont TREZORERIA municipiului Iași: RO07TREZ4065069XXX001971.

Domeniul principal de activitate: Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea.


		

Cu ce ne ocupam

Portofoliul de lucrări cuprinde servicii de proiectare verificare și expertizare pentru construcții și instalații civile, industriale, agricole, sisteme de tratare și de alimentare cu apă, rețele de canalizare și stații de epurare a apelor uzate.

DOMENII DE COMPETENŢĂ:

* Elaborare Documentații Tehnice pentru obținerea avize și Autorizației de Construire (D.T.A.C.), Autorizației de Demolare (D.T.A.D.), Autorizației de Organizarea Execuției (D.T.O.E.);

* Expertizare, proiectare și verificare construcții și instalații electrice, sanitare, termice, climatizare, ventilație pentru construcții civile, industriale, agricole și construcții speciale;
* Consultanță tehnică în execuție;
* Asistență tehnică pe șantier;

* Consultanță imobiliară;
* Urmărirea comportării în timp;

* Dezvoltarea teoriilor și a tehnologiilor în domeniile ingineriei.

 

Viziune

Ne oferim să asigurăm consultanță inginerească de specialitate entităților interesate de crearea și dezvoltarea afacerilor din domeniile: inginerie civilă și ingineria mediului.

Obiective

Un alt obiectiv general al nostru, permanent urmărit este îmbinarea perfecta a aspectelor tehnice cu cele financiare și nu ultimul rand estetice. Ideile pot suna bine, iar la SC DATCU SRL le facem sa arate excelent.

Contribuim la îndeplinirea viselor, transformam ideile tale in realitate. Urmărim sa dezvoltam parteneriate pe termen lung, bazate pe încredere și susținute de dorința de a pune in opera obiectivele tuturor beneficiarilor noștri.

Image module